AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

  • A. CH3COOH.     
  • B. HF.
  • C. NaCl.
  • D. H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất điện li mạnh là chất phân li hoàn toàn thành các ion trong môi trường nước

  Hầu hết các axit mạnh, bazo mạnh, muối vô cơ tan được trong nước đều là chất điện li mạnh

  → NaCl

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF