YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các cặp phân số náo sau đây là cặp phân số bằng nhau: 

  • A. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{15}\)
  • B. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{-9}{-15}\)
  • C. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{-15}\)
  • D. \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{5}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lần lượt thử với các cặp chỉ thấy có cặp \(\frac{-3}{5}\) và \(\frac{9}{-15}\) là bằng nhau do: \((-3).(-15)=9.5\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF