AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có tồn tại hay không các số nguyên x,y thỏa mãn các phân số sau bằng nhau: \(\frac{x}{11}=\frac{4}{22}\);\(\frac{13}{y}=\frac{4}{17}\)

  • A. Có tồn tại cả x và y
  • B. Cả hai đều không tồn tại
  • C. Chỉ tồn tại x và không tồn tại y
  • D. Chỉ tồn tại y và không tồn tại x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(x=\frac{11.4}{22}=2\in Z, y=\frac{13.17}{4} \notin Z\) . Vậy chỉ tồn tại x và không tồn tại y

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>