• Câu hỏi:

  Các bội của 5 nhỏ hơn 20 là :

  • A. 1, 5
  • B. 0, 5, 10, 15
  • C. 0, 3, 5
  • D. 3, 5, 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các bội của 5 nhỏ hơn 20 là : 0, 5, 10, 15.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC