YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

  Câu hỏi:

  At the factory he likes people to let him have his own way.

  • A. He doesn't like it when people tell him what to do.
  • B. He often needs the help of other people in his work.
  • C. He doesn't accept help from people he dislikes.
  • D. He likes people to think all good ideas are his own.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  his own way: theo cách anh ta. Nên câu A sát nghĩa nhất

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON