YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  1, Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaOH, HCl, Ca(OH)2, H2O, NaCl

  2, Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và cho biết đâu là phản ứng thế?

  Fe2O3 + H2  →

  SO2 + H2O  →

  H2O  (điện phân) →

  Al + H2SO4  →

  Lời giải tham khảo:

  1, - Dùng quì tím nhận biết:

  + Làm quì tím chuyển màu đỏ → HCl

  + Làm quì tím chuyển màu xanh → NaOH, Ca(OH)2 (Nhóm 1)

  + Không đổi màu → H2O, NaCl (Nhóm 2)

  – Dẫn CO2 vào 2 chất nhóm 1:

  + Có vẩn đục là Ca(OH)2

  + Không hiện tượng: NaOH

  – Cô cạn 2 chất nhóm 2:

  + Bay hơi hết là H2O

  + Còn vết trắng mờ là NaCl

  2,   Fe2O3 + 3H2  → 2Fe + 3H2O    ( Phản ứng thế)

  SO2 + H2O  →   H2SO3

  2H2O  (điện phân) → 2H2 + O2

  2Al + 3H2SO4  → Al2(SO4)3  + 3H2   ( Phản ứng thế)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA