AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan a(g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn cần dùng 500 ml dung dịch HCl 1,2M. Sau phản ứng thu được 35,8 gam hỗn hợp muối.

  a. Xác định giá trị của a

  b. Tính thể tích khí thoát ra ở đkc

  Lời giải tham khảo:

  a. Ta có: nHCl = 0,6 mol → nH2 = 0,3 mol

  Áp dụng ĐLBTKL: a = 35,8 + (0,3.2) - (0,6.36,5) = 14,5 gam

  b. nH2 = 0,3 mol → VH2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>