Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 28 Động cơ nhiệt

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 28 về Động cơ nhiệt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):