Trắc nghiệm Phương trình cân bằng nhiệt - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Để vận dụng tốt hơn các công thức quan trọng của Phương trình cân bằng nhiệt vào việc giải bài tập, mời các em cùng thử sức mình với bộ câu hỏi trắc nghiệm của bài Phương trình cân bằng nhiệt . Nội dung bài kiểm tra trắc nghiệm lần này xoay quanh các kiến thức về  nguyên lý truyền nhiệt, bài toán trao đổi nhiệt..

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):