Trắc nghiệm Động cơ nhiệt - Vật lý 8

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK

Để củng cố kiến thức và hoàn thành tốt các dạng bài tập của bài, các em có thể làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Động cơ nhiệt - Vật lý 8 có đáp án và lời giải chi tiết sau. Nội dung bài thi xoay quanh các câu hỏi về đặc trưng ,cấu tạo, công dụng , nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt, được biên soạn dựa theo mục tiêu bài học đưa ra.

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):