Trắc nghiệm Tổng kết chương 2 Nhiệt Học - Vật lý 6

10 trắc nghiệm

Vậy là chúng ta đã đã hoàn thành xong chương Nhiệt học, mời các em cùng làm bài kiêm tra Trắc nghiệm Tổng kết chương II Nhiệt học - Vật lý ​ để ôn tập củng cố lại kiến thức đã học trong chương,cũng như đánh giá lại kết quả của quá trình học tập của mình, nhằm ôn tập tốt lý thuyết, luyện tập thêm kĩ năng giải bài tập, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới, 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):