Trắc nghiệm Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo ) - Vật lý 6

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK

Mời các em cùng nhau rèn luyện và ôn tập kiến thức về Sự bay hơi và sự ngưng tụ ( tiếp theo) thông qua các bài tập Trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết. Nội dung bài kiểm tra bao gồm các khái niệm, đặc điểm và tính chất của sự ngưng tụ.

Chúc các em làm bài thật tốt và đạt kết quả thật cao nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):