YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm hiện tượng vật lý nào?

  • A. Bay hơi 
  • B. Ngưng tụ
  • C. Bay hơi và ngưng tụ
  • D. Bay hơi và ngưng tụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm có sự bay hơi và ngưng tụ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON