Nguyễn Minh Hiếu's Profile

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

10/02/2000

Trường THPT Thanh Ba

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

 • Nguyễn Minh Hiếu đã tải tư liệu Bài tập trắc nghiệm chức năng giao tiếp ôn thi THPT QG 2017 môn Tiếng Anh Cách đây 5 ngày
 • Nguyễn Minh Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: viết lại câu điều kiện Cách đây 2 tuần

  If we had brought a city map, we would not have got lost.

 • Nguyễn Minh Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: so sánh hơn Cách đây 2 tuần

  more

 • Nguyễn Minh Hiếu đã đặt câu hỏi: Choose the best option to complete the following sentences. Cách đây 2 tuần

  1. Failing to submit the proposal on time was ............. for Ton.

  A. a nail in the coffin            B.  a real kick in the pants         C. a shot in the dark           D. an open and shut case

  2. The clowns in the parade ...........the onlookers with cofetti.

  A. sprayed               B. showered              C. splashed                   D. drizzled

  3.He ............to fame following a Grammy nomination for his new album.

  A. shot                     B. stepped                     C. jumped                  D. leapt

 • Nguyễn Minh Hiếu đã tải tư liệu Đề thi thử đọc hiểu Toeic Reading có đáp án Cách đây 2 tháng