so sánh hơn

so sánh hơn

bởi Nguyễn Dương ngày 30/12/2017

people here are much.....................friendly than people in the city.wink

Theo dõi (0)

Câu trả lời (6)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan