Vũ Thị Huyền Trang's Profile

 Vũ Thị Huyền Trang

Vũ Thị Huyền Trang

01/01/1970

Số câu hỏi 11
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (17)

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Giusp mk vs ạk Cách đây 3 ngày

  Chứng minh rằng các tổng và hiệu sau chia hết cho 10 

  481^n+1999^1999

  16^2001-8^2000

  19^^2005+11^2004

  17^5+24^4-13^21

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Tính Biểu thức Cách đây 2 tuần

  Cho S = 7+10+13+.....+97+100

  a) tổng trên có bao nhiêu số hạng 

  b) tìm số hạng thứ 22

  c) tính S

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Toán học lớp 6 Cách đây 2 tuần

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= 2009-1005:(999-x) với x thuộc N

 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Dãy số lớp 6 Cách đây 2 tuần
 • Vũ Thị Huyền Trang đã đặt câu hỏi: Văn kể chuyện Cách đây 3 tuần

  Mấy bn giúp mk vs 

  Từ nhỏ đến bây giờ em đều sống bên bà. Hãy kể lại bà của em khi em đạt điểm thi 8 tuần học kì 1 cao.