Trắc nghiệm Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong - Công nghệ 11

15 trắc nghiệm

Vậy là chúng ta đã đã hoàn thành xong chương trình Công Nghệ 11, mời các em cùng làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong để củng cố lại kiến thức đã học trong chương trình,cũng như đánh giá lại kết quả của quá trình học tập của mình, nhằm ôn tập tốt lý thuyết, luyện tập thêm kĩ năng giải bài tập, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới, 

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):