ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng

  • A. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.
  • B. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.
  • C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.
  • D. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON