Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 39 Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong

15 trắc nghiệm
Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 39 về Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):