ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C8 trang 23 SGK Vật lý 8

Giải bài C8 tr 23 sách GK Lý lớp 8

Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này lực ma sát có ích hay có hại.

a) Khi đi trên sàn gỗ, sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã.

b) Ô tô đi vào bùn dễ bị sa lầy.

c) Giầy đi mãi đế bị mòn.

d) Khía rãnh ở một lốp ô tô vận tải phải có độ sâu trên 1,6 cm.

a) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C8

 
 

Câu a:

Khi đi trên sàn gỗ, sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã vì lực ma sát với chân người rất nhỏ. Như vậy lực ma sát trong trường này là có ích.

Câu b:

Ô tô đi vào bùn dễ bị sa lầy vì lực ma sát tác dụng lên lốp ô tô quá nhỏ. Như vậy lực ma sát trong trường hợp này là có ích.

Câu c:

Giầy đi mãi đế bị mòn là do ma sát giữa mặt đường và đế giày. Như vậy lực ma sát trong trường hợp này là có hại.

Câu d:

Khía rãnh ở mặt lốp ô tô vận tải phải có độ sâu trên 1,6cm nhằm mục đích tăng ma sát giữa mặt đường và lốp ô tô, như vậy lực ma sát trong trường hợp này lá có lợi (để xe chuyển động va để hãm xe lại).

Câu e:

Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị làm tăng ma sát giữa dây cung và dây đàn nhị vậy khi kéo nhị sẽ kêu to. Như vậy lực ma sát trong trường hợp này là có lợi.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C8 trang 23 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1