ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập C2 trang 18 SGK Vật lý 8

Giải bài C2 tr 18 sách GK Lý lớp 8

Quan sát thí nghiệm hình 5.3 và cho biết tại sao quả cân A đứng yên?

Hình 5.3 bài 2 trang 18 SGK Vật lí 8

VDO.AI

Gợi ý trả lời Bài tập C2

 
 

Quả cân A đã chịu tác dụng của hai lực cân bằng nhau (trọng lực P và lực căng dây T) nên nó đứng yên.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 18 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1