ADMICRO
UREKA

Bài tập C5 trang 19 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 tr 19 sách GK Lý lớp 8

Hãy đo quãng đường đi được của quả cân A sau mỗi khoảng thời gian 2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A.

Thời gian t(s)

Quãng đường đi được s(cm)

Vận tốc v(cm/s)

Trong hai giây đầu :          t1 = 2

S1 =….

V1 = …

Trong hai giây tiếp theo :   t2 = 2

S2 =….

V2 = …

Trong hai giây cuối :          t3 = 2

S3 =….

V3 = …

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C5

Công thức tính vận tốc: \(v = \frac{s}{t}\)

trong đó: s là độ dài quãng đường đi được, t là thời gian để đi hết quãng đường đó.

Các em đo kết quả thí nghiệm, ghi vào bảng và tính vận tốc bằng công thức: \(v = \frac{s}{t}\)

⇒ “Một vật đang chuyển động, nếu chịu tác dụng của lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều”.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C5 trang 19 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF