ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.2 trang 50 SBT Vật lý 8

Bài tập 19.2 trang 50 SBT Vật lý 8

Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được hỗn hợp rượu – nước có thể tích:

A. Bằng 100 cm3 

B. Lớn hơn 100 cm3

C. Nhỏ hơn 100 cm3                      

D. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm3

Hãy chọn câu trả lời đúng và giải thích tại sao. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C.

Vì giữa các phân tử nước và phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi đổ nước vào rượu thì các phân tử rượu xen lẫn vào các phân tử nước nên thể tích của hỗn hợp rượu – nước giảm.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.2 trang 50 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1