YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 19 Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 19 về Các chất được cấu tạo như thế nào? online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Dưới 100cm3
  • B. Đúng bằng 50cm3
  • C. Đúng bằng 100cm3
  • D. Trên 100cm3
  • A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
  • B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau bị thổi căng nó tự động co lại.
  • C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
  • D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
  • A. Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được
  • B. Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên mắt thường vẫn có thể quan sát được
  • C. Vì các nguyên tử, phân tử rất bé nên giữa chúng  không có khoảng cách.
  • D.  Nguyên tử, phân tử của các chất đều giống nhau
  • A. Do các phân tử nước biển có vị mặn.
  • B. Do các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau.
  • C. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
  • D. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
  • A. Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt được
  • B. Vì một vật chỉ được cấu tạo từ một số ít các hạt mà thôi.
  • C. Vì kích thước các hạt không nhỏ lắm nhưng chúng lại nằm rất sát nhau.
  • D. Một cách giải thích khác.
  • A. tế bào        
  • B. các nguyên tử, phân tử   
  • C. hợp chất      
  • D. các mô
  • A. Không khí hòa trộn với một khí khác dễ hơn đi vào một chất lỏng. 
  • B. Chất rắn hoàn toàn không cho một chất khí đi qua vì giữa các hạt cấu thành chất rắn không có khoảng cách.
  • C. Cá vẫn sống được ở sông, hồ, ao, biển. Điều này cho thấy oxi trong không khí hòa tan được vào nước mà không làm thay đổi thể tích dung dịch. 
  • D. Việc đường tan trong nước chứng tỏ giữa các phân tử nước có khoảng cách.
  • A. Vì lực liên kết của các phân tử chất lỏng yếu. 
  • B. Vì lực liên kết của các phân tử chất lỏng lớn hơn chất khí nhưng nhỏ hơn chất rắn.
  • C.  Vì lực liên kết của các phân tử chất lỏng mạnh, chúng chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng. 
  • D. Tất cả các ý đều sai.
  • A. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu. 
  • B. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất mạnh.
  • C. Vì lực liên kết giữa các phân tử khí không tồn tại. 
  • D. Tất cả các ý đều sai.
 • Câu 10:

  Chọn phát biểu sai? 

  • A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử. 
  • B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
  • C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại. 
  • D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF