ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.6 trang 50 SBT Vật lý 8

Bài tập 19.6 trang 50 SBT Vật lý 8

Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảng 0,00000023mm. Hãy tính độ dài của mỗi chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Độ dài của một chuỗi gồm một triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là: 1000000 x 0,00000023 = 0,23mm.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.6 trang 50 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1