ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.11 trang 51 SBT Vật lý 8

Bài tập 19.11 trang 51 SBT Vật lý 8

Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?

A. Khi nhiệt độ tăng thì nở ra

B. Khi nhiệt độ giảm thì co lại

C. Đứng rất gần nhau.

D. Đứng xa nhau. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì các nguyên tử trong kim loại thường đứng rất gần nhau.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 51 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1