ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 Sự sôi (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 về Sự sôi (tiếp theo) online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1