ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.1 trang 57 SBT Vật lý 6

Bài tập 18.1 trang 57 SBT Vật lý 6

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

A. Khối lượng của vật tăng.

B. Khối lượng của vật giảm.

C. Khối lượng riêng của vật tăng.

D. Khối lượng riêng của vật giảm 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Khi nung nóng một vật rắn, khối lượng vật không đổi nhưng thể tích tăng lên nên khối lượng riêng của vật giảm.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.1 trang 57 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1