YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 172 SGK Vật lý 11

Giải bài 5 tr 172 sách GK Lý lớp 11

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất \(n_1\) tới mặt phẳng phân cách với  môi trường (2) chiết sất \(n_2\). Cho bết \(n_1 < n_2\) và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.

B. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sin  \(i >\frac{n_{1}}{n_{2}}\)

C. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sin \(i <\frac{n_{1}}{n_{2}}\)

D. Không trường hợp nào đã nêu

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

 Điều kiện để có phản xạ toàn phần

  • Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang (\(n_1 < n_2\))

  • Góc tới \(i\geq i_{gh}\) với \(sini_{gh}=\frac{n_2}{n_1}\)

⇒ Chọn D : Không có trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 172 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON