YOMEDIA

Soạn văn 11 Bài ca ngất ngưởng tóm tắt

 
NONE

Bài ca ngất ngưởng là một bài thơ hát nói đạt tới mức cổ điển, mẫu mực mà Nguyễn Công Trứ để lại cho hậu thế. Với bài soạn văn tóm tắt, Học247 hi vọng cung cấp thêm cho các em hệ thống kiến thức ngắn gọn với các câu trả lời theo hệ thống câu hỏi có trong SGK. Chi tiết bài soạn văn tóm tắt, các em có thể tham khảo dưới đây:

ADSENSE
YOMEDIA

1. Bố cục bài thơ

 • Gồm 2 đoạn:
  • Đoạn 1 (6 câu thơ đầu): Quãng đời làm quan của Nguyễn Công Trứ
  • Đoạn 2 (Còn lại): Quãng đời khi cáo quan về hưu.

2. Hướng dẫn soạn văn Bài ca ngất ngưởng

Câu 1: Trong bài, từ “ngất ngưởng” được sử dụng mấy lần? Nêu nghĩa của những từ ấy?

 • Trong bài, từ “ngất ngưởng” được sử dụng 4 lần (không tính nhan đề)
  • Từ “ngất ngưởng” thứ nhất: chỉ tài năng thao lược và phong cách ngạo nghễ của Nguyễn Công Trứ khi làm quan.
  • Từ “ngất ngưởng” thứ hai: chỉ sự ngang tang khi tác giả vừa trả ấn quan để về quê.
  • Từ “ngất ngưởng” thứ ba: chỉ sự chơi ngông của tác giả khi dẫn theo các cô hầu lên chùa.
  • Từ “ngất ngưởng” thứ tư: chỉ sự coi thường danh lợi, những lời khen chê và cứ vui chơi cho thỏa thú vui.

Câu 2: Nguyễn Công Trứ cho rằng làm quan là bị gò bó, vậy sao ông vẫn ra làm quan?

 • Nguyễn Công Trứ vẫn ra làm quan dù rằng làm quan là bị gò bó, là vì:
  • Ông muốn thực hiện hoài bão giúp nước cứu đời.
  • Sự kiêu hãnh, tự hào về sự có mặt trên cõi đời.
  • Vì nợ công danh của chí làm trai.

Câu 3: Vì sao Nguyễn Công Trứ tự cho mình là ngất ngưởng?

 • Nguyễn Công Trứ tự cho mình là ngất ngưởng vì:
  • Ông có tài năng khác người.
  • Với tư cách là một nhà nho, ông đã nhập thế tích cực, trải qua nhiều cương vị làm quan khác nhau và đều đã hoàn thành tốt dù đó là những việc tầm thường.
  • Ông là người giữ đúng nghĩa vua tôi nhưng vẫn có bản lĩnh cá nhân.

Câu 4: So sánh thể hát nói và thể thơ Đường luật?

 • So với các bài thơ Đường luật gò bó, thể hát nói:
  • Không gò bó về số tiếng trong câu.
  • Cách chia khổ tùy thuộc vào người viết.
  • Thơ hát nói thích hợp với việc bày tỏ những tư tưởng, tình cảm tự do, phóng túng, thoát ra ngoài khuôn khổ.

Trên đây là bài soạn văn Bài ca ngất ngưởng tóm tắt do Học247 biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn tổng hợp tại đây: Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ.

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF