Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Thạch Thành I năm 2017 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

     ĐỀ THI  HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 -2018

Tổ Toán-Tin

Môn thi: Toán 11 – Buổi chiều

 

Thời gian làm bài: 90  phút

 

 

 

 

A. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Giải các phương trình:

a) \(\sin \left( {2x + \frac{\pi }{6}} \right) = \frac{1}{2}\)

b) \(\sqrt 3 {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx + }}\cos x =  - 2\)

Câu 2 (1 điểm): Tìm số hạng không chứa x trong khai triển \({\left( {2x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^6}\)

Câu 3 (1 điểm): Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6,7. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để số chọn được là số mà hai chữ số chẵn đứng kề nhau?

Câu 4 ( 2 điểm): Cho tứ diện đều ABCD cạnh 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BC; P là trọng tâm tam giác BCD.

a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MNP)  với mặt phẳng (BCD)

b) Tính diện tích thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP)

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \tan \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right)\).

      A.   \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2};k \in Z} \right\}\)                                      B. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2};k \in Z} \right\}\)  

      C. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2};k \in Z} \right\}\)                                        D.  \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{8} + k\frac{\pi }{2};k \in Z} \right\}\)

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 2 + 3\sin 3x\):

      A.   \(\min y =  - 2;\max y = 5\)                                             B.  \(\min y =  - 1;\max y = 4\)

      C.  \(\min y =  - 1;\max y = 5\)                                              D.  \(\min y =  - 5;\max y = 5\)

Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 1 - 4{\sin ^2}2x\):

      A. \(\min y =  - 2;\max y = 1\)                                               B.  \(\min y =  - 3;\max y = 5\)

      C. \(\min y =  - 5;\max y = 1\)                                               D.  \(\min y =  - 3;\max y = 1\)

Câu 4. Xét trên tập xác định thì

A. Hàm số lượng giác có tập giá trị là \(\left[ { - 1;1} \right]\).    

B. Hàm số \( y=cos x\) có tập giá trị là \(\left[ { - 1;1} \right]\) .

C. Hàm số \(y=tan x\) có tập giá trị là \(\left[ { - 1;1} \right]\).         

D. Hàm số \(y=cot x\) có tập giá trị là \(\left[ { - 1;1} \right]\).

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net