Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Chu Trinh năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Chu Trinh 2018 - 2019 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 11 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

 

Mã đề thi

157

Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. \(sin x=2\)                      B. \(cos x=1\)                 C. \(\cos x =  - \frac{2}{3}.\)            D. \(\sin x = \frac{1}{2}\)

Câu 2. Dãy số \((u_n)\) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi số tự nhiên \(n \ge 1\) ta luôn có:

A. \({u_{n + 1}} = {u_n}\)                 B. \({u_{n + 1}} \ge {u_n}\)             C. \({u_{n + 1}} < {u_n}\)                    D. \({u_{n + 1}} > {u_n}\)

Câu 3. Cho 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng (hình vẽ). Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?

A. 2                               B. 6                              C. 4                                D. 3 


Câu 4. Với \(k\) và \(n\) là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn \(k \le n\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(C_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}}\).               B. \(C_n^k = \frac{{k!\left( {n - k} \right)!}}{{n!}}\)         C.\(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}\).          D.\(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!}}\).

Câu 5. Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?

A.  Phép vị tự                                                      B. Phép đối xứng tâm

C.  Phép đối xúng trục                                        D. Phép tịnh tiến 

Câu 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Tam giác đều có ba trục đối xứng.

B. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó.

C. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

D. Phép bị tự tâm I tỉ số \(k=-1\) là phép đối xúng tâm.

Câu 7. Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b?

A. 4                              B. 3                               C. 1                               D. 2

Câu 8. Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật.

A. 20                             B. 11                              C.  30                          D. 10

Câu 9. Khẳng định nào dưới đây sai?

A.  Hàm số \(y=cos x\) là hàm số lẻ                          B. Hàm số \(y=cot x\) là hàm số lẻ

C. Hàm số \(y=sin\) là hàm số lẻ                             D. Hàm số \(y=tan x\) là hàm số lẻ

Câu 10. Giá trị của biểu thức \(P = \frac{{A_4^2 + C_5^2}}{{A_5^2}}\) là:

A.  \(P = \frac{{13}}{{10}}.\)                      B.  \(P = \frac{{8}}{{5}}.\)                        C.  \(P = \frac{{13}}{{5}}.\)                      D.  \(P = \frac{{11}}{{10}}.\)

Câu 11. Số cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang là:

A.  6                               B.  120                          C.  1                             D. 720

Câu 12. Cho cấp số nhân có \(u_1=2\) và \(q=3\). Tính \(u_5\).

A. \(u_5=54\)                       B. \(u_5=48\)                      C. \(u_5=162\)                    D. \(u_5=486\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Chu Trinh năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2018 - 2019