YOMEDIA

Đề thi HK2 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lê Ngọc Hân có đáp án

Tải về

Đề thi HK2 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lê Ngọc Hân có đáp án dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong chương trình Toán HK2 lớp 6 cũng như giúp các em cọ sát với cấu trúc đề thi, qua đó các em có thể tự luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

Trường THCS Lê Ngọc Hân      

Họ và tên:……………………

Lớp:………………………….                      

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút.                                

(Không kể thời gian giao đề.)

 

 

Bài 1. (2,0 điểm)

 1. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.

Áp dụng tính: \(\frac{{ - 7}}{3} + \frac{2}{3}\)

 1. Tia phân giác của một góc là gì? Áp dụng: Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o.

Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể).

 1.    \(\frac{{ - 6}}{{35}}:\frac{{ - 54}}{{49}}\)                                                         b)  \(\frac{{ - 5}}{7} \cdot \frac{2}{{11}} + \frac{{ - 5}}{7} \cdot \frac{9}{{11}} + 1\frac{5}{7}\)  

c) \(\left( {\frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \frac{{13}}{{12}}} \right):\left( {\frac{{12}}{{23}} + \frac{{123}}{{234}} + \frac{{1234}}{{2345}}} \right)\)

Bài 3. (1 điểm) Tìm x biết:

 1. \(\left( {\frac{3}{{15}} - x} \right).\frac{1}{3} = \frac{2}{5}\)            
 2.  \(\left| {x + 1} \right| = 5\)

Bài 4. (1,5 điểm)  Lớp 6A có 45 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp; số học sinh trung bình bằng \(\frac{7}{9}\) số học sinh khá; còn lại là số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.?

Bài 5. (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 30o ; góc xOz = 90o

 1. Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính số đo góc yOz ?
 3. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz; tia Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo của góc yOt’?

Bài 6. (0,5 điểm)                                      

       Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = \9\frac{{2n + 5}}{{n + 3}}\) có giá trị là số nguyên

BIỂU ĐIỂM – HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1. (2,0 điểm)

 1. Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu:

          Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.   (0,25đ)

                                               \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)                (0,25đ)

Áp dụng:     \(\frac{{ - 7}}{3} + \frac{2}{3} = \frac{{ - 7 + 2}}{3} = \frac{{ - 5}}{3}\)          (0,5đ)

 1. – Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.    (0,5đ)
 2. - Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o. (0,5đ)

                                         

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi HK2 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lê Ngọc Hân các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK2 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lê Ngọc Hân có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

 

YOMEDIA