YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 6 Trường THCS Ngô Quyền 2019 có đáp án

Tải về

Đề thi HK1 môn Toán 6 Trường THCS Ngô Quyền 2019 có đáp án được Hoc247 tổng hợp dưới đây bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập lại các kiến thức quan trọng chương trình học kì 1 môn Toán 6 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi

PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI

TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN

 

   Đề chính thức

Họ và tên:…………………….

Lớp………….

 

KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN - KHỐI 6

Năm học: 2018 - 2019

Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề

Câu 1:Cho M = {8; 12; 14} trong các cách viết sau,cách viết nào Đúng ?

A.  \(14 \subset M\)       B.   \(\left\{ {8;12} \right\} \subset M\)          C. \(12 \notin M\)                                D. \(\{ 8\}  \in M\)

Câu 2:Số nào chia hết cho cả 2;3;5;9 trong các số sau?

  1. 45                    B.78                            C.180                                      D.210

Câu 3 :   Trong các số nguyên âm sau, số lớn nhất là :

 A. -375                     B. -218            C. -199                                 D. -12       

Câu 4: Cho đoạn thẳng CD, nếu M là điểm nằm giữa CD thì:

  1. CM và MC là hai tia đối nhau;
  2. CM và DM là hai tia đối nhau;                                      
  3. MC và MD là hai tia đối nhau;
  4. CM và DM là hai tia trùng nhau.

Câu 5:  ƯCLN(12;24;6)

          A.12                  B.6                              C.3                              D.24

Câu 6: Kết quả (-17) + 21 bằng :

          A.-34                B.34                            C.- 4                                        D.4

Câu 7:   BCNN(6 ;8) là :

         A.48                   B.24                            C. 36                                       D.6   

Câu 8: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

        A.MA=MB                       B.AM+MB=AB                                         C.      \(AM = MB = \frac{{AB}}{2}\)

II.Phần tự luận.(6,0 điểm)

Câu 1:Thực hiện tính(1,0 đ)

       a)  41.36 + 64.41                                                            b) (-15) + 14  + (- 85)

Câu 2: Tìm x biết (1,0 đ)

      a) 2x + 5 = 34 : 32                                                         b) x -  7 = (-14) + (-8) 

Câu 3: (2 đ)

Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng ,18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh  trong khoảng từ 500 đến 600

Câu 4: (2 đ)

Cho đoạn thẳng AB = 8 cm.Trên tia AB  lấy điểm C sao cho AC = 4cm.

  1. Điểm C có nằm giữa hai điểm A,B không? Vì sao?
  2. Tính độ dài CB.
  3. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?Vì sao?

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi HK1 môn Toán 6 Trường THCS Ngô Quyền 2019 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 6 Trường THCS Ngô Quyền 2019 có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA