ON
YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Phan Thúc Duyện có đáp án

Tải về
VIDEO

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Phan Thúc Duyện có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 
YOMEDIA

PHÒNG GD & ĐT TX ĐIỆN BÀN                      ĐỀ THI HỌC KỲ I - Năm học: 2018 - 2019

TRƯỜNG THCS PHAN THÚC DUYỆN            MÔN: TOÁN LỚP 6 (Thời gian 60 phút)

 

I. TRẮC NGHIỆM(5 điểm):

Em hãy chọn câu trả lời đúng, rồi khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đó.

Câu 1: Cho tập hợp A = {25, 26, 27, . . . , 49, 50}. Thế thì số phần tử của tập hợp A là:

A. 25

B. 50

C. 26

D. 51

Câu 2: Cho hai tập hợp: A = {0, 2, 4, . . . ,  28, 30}và B = {0, 5, 10, 15, 25, 30}.

Gọi C = A\( \cap \) B. Thế thì tập hợp C viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

A. {0; 30}

B. {0, 2, 4, . . . ,  28, 30}

C. {0, 5, 10, 15, 25, 30}

D. {0; 10; 20; 30}

Câu 3: Cho biểu thức A = 100:2.10:2. Giá trị biểu thức A là:

A. 100

B. 25

C. 250

D. 10

Câu 4: Kết quả của phép tính 40 – 36:4 là

A. 1

B. 31

C. 32

D. Kết quả khác

Câu 5: Số  tự nhiên n thỏa 3n = 243 là:

A. n = 3

B. n = 4

C. n = 5

D. n = 6

Câu 6: Số \(\overline {abcd} \)chia hết cho cả 2 và 5 khi:

A. d: chẵn

B. a + b + c + d \( \vdots \) cả 2 và 5

C. a + b + c + d = 10

D. d = 0

Câu 7: Số các số tự nhiên x sao cho x \( \vdots \) 15 và 0 < x \( \le \) 40 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 16  x có bao nhiêu phần tử ?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 9: Kết quả của phép tính -2.(5 - 10) là:  

A. -10

B. 10

C. -30

D. 30

Câu 10: Số nguyên x, biết: x = [(-38) + 28].(-2) là

A. 132

B. -132

C. -20

D. 20

Câu 11: Cho tập hợp A = {2; -3; 0; 1}. Gọi B là tập hợp bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng. Thế thì số phần tử của B là:

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 12: Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Thế thì độ dài đoạn thẳng AB là:

A. 2cm

B. 4cm

C. 8cm

D. Một kết quả khác.

Câu 13: Giá trị của x trong đẳng thức 156 - (x + 61) = 82 là:

A.13

B.135

C.177

D.14

Câu 14: ƯCLN(48; 60; 90) bằng:

A.1

B.2

C.6

D.12

Câu 15: BCNN(36; 48; 168) bằng:

A.168

B.0

C.2016

D.1008

II. TỰ LUẬN(5 điểm):

Bài 1: (2.5 điểm) 

 1. Thực hiện phép tính:  2448:[119 -(23 - 6)]

 2. Tìm số tự nhiên x, biết: 2x.2 = 64

 3. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:

    A = { x \( \vdots \) N | x \( \vdots \)10;  x  \( \vdots \) 15;  x \( \vdots \) 25 và 0 < x < 460 }

Bài 2(0.5 điểm): Thực hiện phép tính: {[(-13) + 15] + (-8)}.(-12)

Bài 3:(2 điểm)

 1. Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

    a)Vẽ hình và cho biết trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

    b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

 2. Cho đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng AB lấy n điểm phân biệt nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ.    

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Phan Thúc Duyện có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1