YOMEDIA

Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Cao Bá Quát có đáp án

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức trước kì thi học kì 1. HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Cao Bá Quát có đáp án. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS Cao Bá Quát

Họ và tên:…………………….

Lớp:………………………….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Toán lớp 6

NĂM HỌC: 2018 - 2019

Thời gian: 90’ (không kể thời gian giao đề)

 

  1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Em hãy ghi vào bài làm chỉ một chữ cái trước đáp án đúng.

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên chia cho 5 dư 2 và nhỏ hơn 200 có số phần tử là:

A. 39

B. 40

C. 41

D. 100

Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho tất cả các số 2; 3; 5; 9.

A. 723654

B. 73920

C. 278910

D. 23455

Câu 3: Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. {1; 2; 3; 5; 7}

B. {2; 3; 5; 7}

C. {3; 5; 7}

D. {2; 3; 5; 7; 9}

Câu 4: Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. -999

B. -111

C. -102

D. -100

Câu 5: Kết quả nào sau đây không bằng 24. 42

A. 28

B. 162

C. 82

D. 44

Câu 6: Các số nguyên a và b được biểu diễn trên trục số như sau:

Khẳng định nào sau đây là sai:

A. a < 0 < b

B. - a > - b     

C. |a| < |b|

D. -b < 0 < -a


 

II. TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu 9 (1,5 điểm): Tính

  1. -54 + 75 - |-79 - 42|
  2. 2028 – {[39 – (2³.3 – 21)²] : 3 + 20170}

Câu 10 (1,5 điểm): Tính nhanh:

a) 47. 134 – 47.35 + 47

b) -(-2017 + 2789) + (1789 – 2017)

Câu 11 (1,5 điểm): Tìm x thuộc Z biết:

a) (|x| + 3). 15 - 5 = 70

b) 86: [2. (2x - 1)2 – 7] + 42 = 2.32

Câu 12 (1 điểm): 315 quyển vở, 495 chiếc bút và 135 cục tẩy phát thưởng đều cho một số học sinh. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu học sinh được nhận thưởng?

Câu 13 (2 điểm): Trên tia Am lấy hai điểm Q, H sao cho AQ = 2cm, AH = 8cm.

a) Tính QH?

b)Trên tia An là tia đối của tia Am lấy điểm P sao cho AP = 4cm. Giải thích tại sao Q là trung điểm của đoạn thẳng PH.

c) Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AQ. Tính OH.

Câu 14 (0,5 điểm): Học sinh được chọn một trong hai ý sau:

a) Số tự nhiên a khi chia cho 17 dư 11, chia cho 23 dư 18, chia cho 11 dư 3. Hỏi a chia cho 4301 dư bao nhiêu?

b) Tìm chữ số tận cùng của tổng A = 11 + 25 + 39 + 413 + … + 5042013 + 5052017

 

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Môn Toán lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

B

A

C

C

D

B

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Cao Bá Quát các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2018-2019 Trường THCS Cao Bá Quát có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA