Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2017 Phòng GD&ĐT Thành phố Thanh Hóa có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2017 Phòng GD&ĐT Thành phố Thanh Hóa có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ THANH HÓA

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời  gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

ĐỀ CHẴN

Bài 1(2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) (- 27 ) + 15                                           c) - 254 + |-47| + + |254|                              

b)   \(2 . {5^2}  -   18  :  {3^2}\)                                d) 19. 83 + 17. 19 - 120

 

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 173 + x = 271                        c)  \(x   -   20  :  4   =   {2^3}  +  {2^2}\)              

b) 43 - 3(x - 1) = 34                  d) \(x  \vdots  15  ;  x  \vdots  20  ;  x  \vdots  30\)và x nhỏ nhất

Bài 3 (2,0 điểm) Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 300 đến 500 quyển?

Bài 4 (2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OB = 6cm, OA = 3cm.

a) Tính độ dài AB.

b) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c) Trên tia BO lấy điểm K sao cho BK = 1cm. Tính AK.

Bài 5 (0,5 điểm )

Cho \(A = {4^0} + {4^1} + {4^2} + ... + {4^{2016}}\) và \(B = {4^{2017}}:3\)

Tính  B - A

ĐỀ LẺ

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) ( - 35 ) + 22                                          c)  - 165 +  |-46| + |165|                               

 b)  \(3 . {5^2}  -   16  :  {2^2}\)                                     d)  17. 85 + 15. 17 - 120

 

Bài 2 (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 137 + x = 216                         c)  \(x   -   20  :  5   =   {3^2}  +  {3^3}\)                

b) 34 - 4(x - 1) = 26                   d) \(x  \vdots  12  ;  x  \vdots  30  ;  x  \vdots  20\) và  x nhỏ nhất.

Bài 3 (2,0 điểm):

Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển  hoặc 18 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 400 đến 600 quyển?

Bài 4 (2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 8cm, ON = 4cm.

a) Tính độ dài MN.

b) Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao?

c) Trên tia MO lấy điểm H sao cho MH = 1cm. Tính NH.

Bài 5 (0,5 điểm):

Cho \(P = {5^0} + {5^1} + {5^2} + ... + {5^{2016}}\)   và \(Q = {5^{2017}}:4\)

 Tính: Q - P

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 6 năm 2017 Phòng GD&ĐT Thành phố Thanh Hóa có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.