YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai có đáp án

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai có đáp án, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng giữa học kì 2 nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao. 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN THANH OAI

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2018 - 2019

MÔN THI: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

 

 

 

 

 

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh      

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) \(\frac{3}{5} + \frac{{ - 5}}{9}\)        b) \(\frac{4}{{13}} + \frac{{ - 12}}{{39}}\)        c)  \(\frac{8}{{40}} + \frac{{ - 36}}{{45}}\)           d) \(\frac{7}{{21}} + \frac{{ - 9}}{{39}}\)

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500, góc xOz = 1200. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Câu 5: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

A = \(\frac{4}{{1.2}} + \frac{4}{{2.3}} + \frac{4}{{3.4}} + ... + \frac{4}{{2014.2015}}\)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

 

a/ (42 – 98) – (42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + (12 -12) – 98

= - 98

 

0,5

 

0,5

 

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= [(-5).(-2)].[4.(-25)].3

= - 3000

 

0,5

0,5

Câu 2

 

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

 

0,5

 

0,5

 

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13 

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

 

0,5

 

0,5

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA