YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Bình Giang

Tải về

Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng giữa kì 2 cũng như giúp các em cọ sát với cấu trúc đề thi, qua đó các em có thể tự luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: SỐ HỌC - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn các phân số:

1)   \(\frac{{ - 8}}{{12}}\)      2)  \(\frac{{15}}{{ - 60}}\) 

3)   \(\frac{{ - 16}}{{ - 72}}\)       4)  \(\frac{{35}}{{14.15}}\)

Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1)  \(\frac{5}{{12}} + \frac{{ - 7}}{{12}}\)      2)  \(\frac{1}{2} + \frac{{ - 2}}{3}\)     

 3) \(\frac{3}{5} - \frac{4}{3}\)        4) \(\frac{{ - 15}}{{14}}.\frac{{21}}{{20}}\)

Câu 3 (3,0 điểm). Tìm x, biết 

1)  \(x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\)   2) \(x + \frac{7}{8} = \frac{3}{4}\)       

3)  \(\frac{1}{2}.x - \frac{1}{4} = \frac{{ - 1}}{2}\)     4) \(\frac{1}{2} - \frac{5}{6}:x = \frac{2}{3}\)

Câu 4 (2,0 điểm)

1) Tính tổng tất cả các phân số có mẫu số là 12 nhỏ hơn  \(\frac{{ - 1}}{{12}}\) và lớn hơn \(\frac{{ - 1}}{{2}}\)

2) Tính nhanh : \(A = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{{24}} + \frac{1}{{48}} + \frac{1}{{80}} + \frac{1}{{120}}\)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(2,0 điểm)

1) \(\frac{{ - 8}}{{12}} = \frac{{ - 2}}{3}\)

0,5

2) \(\frac{{15}}{{ - 60}} = \frac{{ - 1}}{4}\)

0,5

3) \(\frac{{ - 16}}{{ - 72}} = \frac{2}{9}\)                    

0,5

4) \(\frac{{35}}{{14.15}} = \frac{{5.7}}{{7.2.3.5}} = \frac{1}{6}\)

0,5

Câu 2

(3,0 điểm)

1)  \(\frac{5}{{12}} + \frac{{ - 7}}{{12}} = \frac{{5 + \left( { - 7} \right)}}{{12}}\)

0,25

         \( = \frac{{ - 2}}{{12}}\)       

0,25

\( = \frac{{ - 1}}{6}\)

0,25

2)  \(\frac{1}{2} + \frac{{ - 2}}{3} = \frac{3}{6} + \frac{{ - 4}}{6}\)          

0,25

         \( = \frac{{3 + \left( { - 4} \right)}}{6}\)

0,25

\( = \frac{{ - 1}}{6}\)

0,25

3)  \(\frac{3}{5} - \frac{4}{3} = \frac{9}{{15}} + \left( { - \frac{{20}}{{15}}} \right)\)

0,25

\( = \frac{{9 + \left( { - 20} \right)}}{{15}}\)

0,25

\( = \frac{{ - 11}}{{15}}\)

0,25

4) \(\frac{{ - 15}}{{14}}.\frac{{21}}{{20}} = \frac{{\left( { - 15} \right).21}}{{14.20}}\)

0,25

\( = \frac{{\left( { - 3} \right).3}}{{2.4}}\)     

0,25

\( = \frac{{ - 9}}{8}\)

0,25

Câu 3

(3,0 điểm)

1)  \(x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}\)

0,25

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Bình Giang các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 năm 2019 Phòng GD&ĐT Bình Giang có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA