YOMEDIA

Đề thi giữa HK2 môn Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Lạc lần 3

Tải về
 
ZUNIA12

Đề thi giữa HK2 môn Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Lạc lần 3 do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐỀ THI GIỮA HK2 LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC – LỚP 11

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề.
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 81: Khi nói về sự hình thành điện thế nghỉ, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

1. Điện thế nghỉ có ở tất cả các tế bào sống.

2. Điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh mực ống là -50mV.

3. Điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh mực ống là -70mV.

4. Ở trạng thái nghỉ ngơi, không bị kích thích phía trong màng mang điện âm, phía ngoài màng mang điện dương.

5. Điện thế nghỉ đo được khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi, không bị kích thích.

A. 2                 B. 4                 C. 3                 D. 1

Câu 82: Xung thần kinh truyền qua xinap có đặc điểm:

A. truyền theo một chiều từ màng trước ra màng sau.

B. truyền theo một chiều từ màng sau ra màng trước.

C. truyền tin qua xinap hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

D. tốc độ truyền tin qua xinap nhanh hơn trên sợi thần kinh không có bao mielin.

Câu 83: Khi nói về những nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng ?

1- Tùy vào giống và loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.

2- Xuân hóa là hiện tượng ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ.

3- Xitokinin là sắc tố cảm nhận quang chu kì.

4- Cây trung tính ra hoa không phụ thuộc vào xuân hóa và quang chu kì.

A. 4                 B. 1                 C. 3.                D. 2.

Câu 84: Loại hoocmon nào sau đây có tác dụng làm giảm đường huyết?

A. Tiroxin                  B. Glucagon              C. Progesteron                      D. Insulin.

Câu 85: Ở động vật có ống tiêu hóa

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào

B. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

C. thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bàoD. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

Câu 86: Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh trưởng phát triển của động vật?

A. Thức ăn.                B. Ánh sáng.              C. Nhiệt độ.               D. Độ ẩm.

Câu 87: Khi nói về vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1- Nếu tế bào không có enzim thì các hoạt động sống không thể diễn ra được vì tốc độ của các phản ứng sinh hóa diễn ra quá chậm.

2- Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của enzim.

3- Enzim làm tăng tốc độ của các phản ứng và không mất đi sau phản ứng.

4- Enzim là sản phẩm quan trọng của tất cả các phản ứng trong tế bào.

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4

Câu 88: Tiến hành nghiền nát một mẫu mô thực vật, sau đó đem ly tâm thì thu được 1 bào quan. Khi được chiếu sáng thì thấy rằng bào quan này hấp thụ CO2 và thải O2. Bào quan này là :

A. ti thể                      B. riboxom                C. trung thể                D. lục lạp

Câu 89: Truyền tin qua xinap liên quan đến nguyên tố nào sau đây?

A. Ca2+                       B. K+.                          C. Na+                         D. Mg2+

Câu 90: Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng oxi của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch

A. song song, ngược chiều với dòng nước.

B. xuyên ngang với dòng nước.

C. song song, cùng chiều với dòng nước.

D. song song với dòng nước.

Câu 91: Ở một loài, một tế bào sinh dục 2n nguyên phân liên tiếp một số lần tạo các tế bào con. Các tế bào con hình thành từ đợt nguyên phân cuối cùng đều giảm phân bình thường cho 128 tinh trùng chứa NST giới tính Y. Số tế bào sinh tinh là:

A. 512                        B. 128.                        C. 32               D. 64

Câu 92: Khi nói về sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1- Cơ thể con được hình thành nhờ cơ chế nguyên phân.

2- Không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền sau mỗi thế hệ.

3- Khi môi trường sống biến đổi nhiều thì sinh sản vô tính tỏ ra có ưu thế hơn sinh sản hữu tính.

4- Ở thực vật có hoa, các cây mọc lên từ cành giâm của cây mẹ thường nhanh cho quả hơn các cây mọc lên từ hạt của cây mẹ.

A. 4                 B. 3.                C. 1                 D. 2

Câu 93: Nếu mỗi chu kì tim luôn giữ ổn định 0,8s thì một người có tuổi đời 40 tuổi thì tim làm việc bao nhiêu thời gian?

A. 5 năm.                   B. 10 năm.                 C. 20 năm.                 D. 40 năm.

Câu 94: Hoocmon nào sau đây được hình thành ở lá và được di chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa?

A. Carotenoid.                      B. Auxin.                   C. Florigen                 D. Diệp lục.

Câu 95: Trong quá trình hô hấp, CO2 được sinh ra ở giai đoạn:

A. đường phân.                     B. chu trình Creps

C. đường phân và Creps      D. chuỗi chuyền electron

Câu 96: Các hình thức phát triển ở động vật gồm :

A. qua biến thái và biến thái không hoàn toàn.

B. qua biến thái và không qua biến thái.

C. biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.

D. không qua biến thái và biến thái hoàn toàn.

Câu 97: Mạch bổ sung của gen ở sinh vật nhân thực có 3 loại nucleotit, T = 600 và chiếm 40% số nucleotit của mạch; X – A = 300. Số lượng từng loại nucleotit trên mạch mã gốc của gen này là:

A. T = 300, G= 400, A = 600. B. T = 300, G= 600, A = 600.

C. T = 300, G= 500, A = 600. D. G = 300, T= 600, A = 600.

Câu 98: Nếu pha tối của quang hợp bị ức chế thì pha sáng cũng không thể diễn ra. Nguyên nhân là vì pha sáng muốn hoạt động được thì phải lấy chất A từ pha tối. Chất A chính là:

A. Glucozo                            B. O2

C. ADP, NADP+                    D. ATP, NADPH

Câu 99: Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tập tính di cư của cá hồi là tập tính bẩm sinh.

B. Di cư theo mùa gặp phổ biến ở chim hơn so với các lớp động vật khác.

C. Hươu đực đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.

D. Chim bồ câu di cư định hướng nhờ từ trường trái đất.

Câu 100: Khi nói về sự sinh sản ở thực vật hạt kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

1- Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên biến đổi thành.

2- Quả chín do tác động của hoocmon etilen.

3- Thụ tinh kép là hiện tượng cả 2 giao tử đực đều tham gia thụ tinh với trứng tạo hợp tử.

4- Noãn được thụ tinh phát triển thành hạt.

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4

Câu 101: Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quang chu kì?

A. Quang chu kì ảnh hưởng tới sinh trưởng nhưng không ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cây.

B. Trong điều kiện ngày ngắn( đêm dài) nếu chiếu sáng bổ sung vào ban đêm làm cho cây ngày dài không ra hoa.

C. Trong điều kiện ngày ngắn( đêm dài) nếu chiếu sáng bổ sung vào ban đêm làm cho cây ngày dài ra hoa.

D. Cây trung tính chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài.

Câu 102: Hoocmon nào sau đây làm tăng tốc độ phân giải tinh bột được ứng dụng vào sản xuất mạch nha và công nghiệp đồ uống?

A. Etilen.        B. Xitokinin.                         C. Auxin.       D. Giberelin.

Câu 103:  Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

A. Ruột non dài                    B. Răng hàm nhiều gờ cứng

C. Răng nanh phát triển       D. Dạ dày 4 ngăn

Câu 104: Khi trồng cây lấy củ và hạt, con người cần sử dụng nhiều nguyên tố khoáng đa lượng nào sau đây?

A. Photpho, kali.       B. Canxi, photpho                C. Kali, canxi.           D. Nito, kali.

Câu 105: Nội dung nào sau đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng nito nitrat và nito amon cho cây?

A. Nguồn nito con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

B. Sự phóng điện trong cơn giông đã oxi hóa N2 thành nito dạng nitrat.

C. Nguồn nito trong nham thạch do núi lửa phun.

D. Quá trình cố định nito bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nito hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

Câu 106: Nước được vận chuyển trong thân chủ yếu

A. từ mạch gỗ sang mạch rây                      B. từ mạch rây sang mạch gỗ.

C. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống                        D. qua mạch gỗ.

Câu 107: Khi nói về các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, những phát biểu nào sau đây đúng?

1. Nếu thiếu tiroxin thì trẻ chậm lớn, chịu lạnh kém, trí tuệ thấp.

2. Hoocmon juvenin gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

3. Hoocmon ơstrogen kích thích sinh trưởng phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì, làm tăng mạnh tổng hợp protein, phát triển mạnh cơ bắp.

4. Gà trống con sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì mất bản năng sinh dục, phát triển không bình thường.

A. 3, 4             B. 1, 3             C. 1, 4             D. 1, 2.

Câu 108: Ở cây trường thành, thoát hơi nước chủ yếu diễn ra qua khí khổng vì:

1. Khi đó, lớp cutin bị thoái hóa.

2. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và đã trưởng thành.

3. Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin

4. Lúc đó lớp cutin dày, khó thoát qua.

A. 2, 3, 4.       B. 2, 4.            C. 1, 2, 4.        D. 1, 3.

Câu 109: Ứng động là hình thức cảm ứng nào sau đây ?

A. Rễ cây luôn sinh trưởng về phía có nguồn nước.

B. Rễ cây sinh trưởng hướng tới nguồn chất dinh dưỡng, tránh xa nguồn hóa chất độc hại.

C. Ngọn và thân luôn hướng sáng dương.

D. Lá các cây họ Đậu xòe ra khi kích thích, cụp lại khi ngủ theo cường độ ánh sáng, nhiệt độ.

Câu 110: Sự thay đổi sáp suất trương nước ở thể gối của lá cây trinh nữ khi có va chạm cơ học là do

A. Sự vận chuyển K+ ra khỏi không bào gây mất nước.

B. Sự vận chuyển Na+ ra khỏi không bào gây mất nước.

C. Sự vận chuyển K+ đi vào không bào gây mất nước.

D. Sự vận chuyển Na+ đi vào không bào gây mất nước.

Câu 111: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4

A. AM.           B. AOA.                     C. ALPG                     D. RiDP

Câu 112: Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình phát triển của bướm?

(1) Bướm thuộc nhóm biến thái không hoàn toàn.

(2) Nhộng là giai đoạn biến đổi từ sâu thành bướm trưởng thành.

(3) Sâu bướm là giai đoạn sinh sản, đẻ trứng.

(4) Sâu bướm trải qua nhiều giai đoạn lột xác và biến đổi thành nhộng.

A. 4.                B. 3.                C. 1.                D. 2.

-----------Từ câu 113 đến câu 120 xin mời các em xem online hoặc tải về máy-------------

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

D

D

A

A

C

D

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

C

C

B

B

B

C

C

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

D

C

A

C

D

C

B

D

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

B

C

D

A

D

B

B

A

 

{-- Xem nội dung đầy đủ tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi HK2 môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON