YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lục Ngạn

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lục Ngạn có đáp án, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao. 

TRƯỜNG THCS Lục Ngạn

Họ và tên: .....................................

Lớp: .........

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC I

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán 6

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)  

* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và không vượt quá 7 là.

A. \(\left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7} \right\}\)             B.    \(\left\{ {3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\)       

C. \(\left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\)                D. \(\left\{ {3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7} \right\}\)

Câu 2: Kết quả phép tính 55.59 bằng: 

A. 545                          B. 514                          C. 2514                        D. 1014

Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:                                     

                                                                        

A.  A d và B d                  B.  A  d và B d       

C.  A d và B d                  D.  A  d và B d

Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2).  Em hãy khoanh tròn vào câu đúng:

A.  A nằm giữa B và C        

B.  B nằm giữa A và C                                                        

C.  C nằm giữa A và B         

D.  Không có điểm nào nằm giữa                                           

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 5. Bằng 2 cách?        

Câu 6:  Thực hiện phép tính:                                                                   

a)  72 – 36 : 32                                                                   

b) 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 7:  Tìm x, biết: 23 + 3x  = 125

Câu 8:  Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 6

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

C

D

 

{-- Để xem lời giải chi tiết Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lục Ngạn các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2019 Trường THCS Lục Ngạn có đáp án. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Chúc các em học tốt

 

YOMEDIA