AMBIENT

Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2018 - 2019 Trường THCS Gia Lâm có đáp án

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2018 - 2019 Trường THCS Gia Lâm có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình giữa học kì 1 Số học lớp 6 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng tham khảo

TRƯỜNG THCS Gia Lâm

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

Môn: Toán

Năm học: 2018 - 2019 (Thời gian 90 phút)

Ngày kiểm tra:    /      /2018

 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

 Em hãy khoanh tròn vào chữ  cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho tập hợp A = { a ; 5 ; b ; 7 }

     A. 5 \( \in \)  A                   B.  0 \( \in \) A                     C. 7 \( \notin \)  A               D. a \( \notin \)  A

 Câu 2. Tập hợp M = { 0 ; 1 ; 2 ; 3;…;100.} có số phần tử là:

 1. 99                       B. 100                     C. 101                        D.102.

Câu 3. Nếu a chia hết cho 3 và b chia hết cho 6 thì a + b chia hết cho:

 1. 3                      B. 6               C. 9                     D. 5

 Câu 4 . Số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 là :

 1. 425                  B. 693             C. 660              D. 256.

Câu 5. Tập hợp Q = { 1 ; 2 ; 3;…;55.}có thể viết là:

A.Q = { x ϵ N/ 1< x<55.}             B. Q = { x ϵ N/ 0< x<55.}

C. Q = { x ϵ N/ 1< x<56.}            D. Q = { x ϵ N/  1≤ x≤55.}

 Câu 6.   Cặp số chia hết cho 2 là :

 1. (234 ; 415).                  B. (312 ; 450).       C. (675 ; 530).            D. (987 ; 123)

Câu 7. Số 39 là :

A. số nguyên tố.          B. hợp số        C. không phải là số nguyên tố.      D. không phải là hợp số.

Câu 8. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:

A. M cách đều hai điểm AB                       

B.   M nằm giữa hai điểm A và B

C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B.

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư (15) giao của hai tập hợp này là:

A = { 0; 1; 2; 3; 5 }                 B = { 1; 5 }                C = { 0; 5 }                     D = { 5 }

Câu 10. Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau ?

A. 3 và 11                             B. 4 và 6                     C. 2 và 6                     D. 9 và 12.

Câu 11. Cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C. Tia đối của tia BA là

 1. tia AB                            B. tia BC                C. tia AC             D. tia CA.

Câu 12. Cho 4 đường thẳng phân biệt. Có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu giao điểm:

 1. 3 giao điểm                 B. 4 giao điểm      C.5 giao điểm        D. 6 giao điểm

II.  TỰ LUẬN : (7 điểm)

Câu 13. (0.5 đ) Viết tập hợp Q = { x ϵ N/ 13 ≤ x ≤ 19}bằng cách liệt kê các phần tử.

Câu 14. (1,75 đ) Thực hiện các phép tính sau ( một cách hợp lý):

 1. 234 – 122 : 144
 2. 25. 76 + 24.25
 3. 80 – [ 130 – (12 – 4 )2]
 4. 1 +2 + 3 + … + 101.

Câu 15. (0,75 đ) Cho các số sau: 3241, 645, 21330, 4578.

 1. Tìm số chia hết cho 2 và 3?
 2. Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1:  (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

A

C

D

B

B

C

B

A

B

D

 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

13

0,5đ

Q = {13;14;15;16;17;18;19}

0,5đ

14

(1,75đ)

 1. 234 – 122 : 144 = 234 – 144:144 = 234 – 1  = 233
 2. 25. 76 + 24.25 = 25.(76 + 24) = 25.100 = 2500

c.80 – [ 130 – (12 – 4 )2] = 80 – {130 – 82 }= 80 – {130 – 64 }

= 80 – 66 = 14

d.1 +2 + 3 + … + 101. Số số hạng của tổng là (101 – 1) +1 =101

1 +2 + 3 + … + 101 = ( 1 + 101). 101:2 = 5151.

 

0,5đ

0,5đ

  

     0,5đ

 

  0,25đ

   15

(0,75đ)

a. Số chia hết cho 2 và 3 là:  21330, 4578.

b. Số chia hết cho cả 2,3,5 và 9 là: 21330.

 

0,5đ

0.25đ

 

16

(0,75đ)

 

 

 

a. 812 – 234 là hợp số vì cả 812 và 234 đều chia hết cho 2 nên hiệu chia hết cho 2.

b. 3.5.7.11 + 3.6.8.9.10 là hợp số vì cả hai tích đều chia hết cho 3 nên tổng chia hết cho 3.

c.3.5.7.9.11 + 13.17.19.23. Đây là tổng của hai số lẻ nên là số chẵn, vì vậy nên tổng chia hết cho 2, do đó tổng là hợp số

0,5đ

0,5đ

 

     0,25đ

 

---Đáp án chi tiết của Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2018 - 2019 Trường THCS Gia Lâm các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy-----

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Toán 6 năm 2018 - 2019 Trường THCS Gia Lâm có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em có thể quan tâm đến mục Đề thi trắc nghiệm online:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AMBIENT
?>