AMBIENT

Đề ôn tập Học kì 1 môn Vật lý 11 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tải về

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề ôn tập Học kì 1 môn Vật lý 11 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đáp án. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích, giúp các em ôn tập tốt kiến thức đã học đồng thời rèn luyện thêm nhiều kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm, chuẩn bị thật tốt để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

SỞ GD – ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP HỌC KỲ I

MÔN: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 45 phút.

Họ và tên học sinh:...............................................................................

Lớp: ..................................................

Câu 1. Bên trong nguồn điện

     A. các điện tích dương chuyển động ngược chiều điện trường.

     B. các điện tích âm chuyển động ngược chiều điện trường.

     C. chỉ duy nhất điện tích âm chuyển động.

     D. các điện tích âm và dương đều chuyển động cùng chiều điện trường.

Câu 2.  Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

   A. điện trở mạch ngoài nhỏ không đáng kể.

   B. sử dụng các dây dẫn ngắn để nối các linh kiện điện trong mạch điện.

   C. không mắc cầu chì cho mạch điện.

   D. mạch điện sử dụng nguồn điện có năng lượng thấp.

Câu 3. Định luật Len-xơ dùng để xác định

   A. độ lớn của suất điện động cảm ứng.                      B. nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn.

   C. độ lớn của dòng điện cảm ứng.                              D. chiều của dòng điện cảm ứng.

Câu 4Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đo bằng

   A. công của lực lạ tác dung lên điện tích dương q.

   B. thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và thời gian thực hiện công ấy.

   C. thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

   D. thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 5.Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở Rn, I là cường độ dòng điện chạy trong mạch trong khoảng thời gian t. Nhiệt lượng toả ra ở mạch ngoài và mạch trong là

   A. \(Q = {R_N}{I^2}t\)                    B. \(Q = \left( {{Q_N} + r} \right){I^2}\)             C.  \(Q{\rm{ }} = \left( {{R_N} + r} \right){I^2}t\)          D.  \({\rm{Q}} = r.{I^2}t\)

Câu 6. Phát biểu nào sai? Nguồn điện có tác dụng.

A. tạo ra các điện tích mới.

B. làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường trong nó.

C. tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nó.

D. làm các điện tích âm dịch chuyển cùng chiều điện trường trong nó.

Câu 7. Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động ξ, điện trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở Rvà R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch được xác định bằng biểu thức

   A.\(I = \frac{\xi }{{r + {R_1} + {R_2}}}\)            B.\(I = \frac{\xi }{{r + {R_1} - {R_2}}}\)            C. \(I = \frac{\xi }{{r - {R_1} + {R_2}}}\)           D. \(I = \frac{\xi }{{r + \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}}}\).

Câu 8. Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện

   A. có hiệu điện thế.                                                     B. có điện tích tự do.

   Ccó hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.               D. có nguồn điện.

Câu 9: Nguồn điện có suất điện động \(\xi \), điện trở trong r. Khi điện trở mạch ngoài thay đổi thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. Giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng

B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chay trong mạch

C. Tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng

D. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chay trong mạch

Câu 10: Bốn nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động \({\xi = 4,5V}\) và điện trở trong \({r = 1\Omega }\) , được mắc song song với nhau và mắc với điện trở ngoài \({R = 2\Omega }\) để tạo thành mạch kín. Cường độ dòng  điện đi qua R bằng

   A. 1A                                B. 1,5 A                            C. 2A                                D. 3A

Câu 11: Dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là

   A. Tác dụng nhiệt             B. Tác dụng từ                  C. Tác dụng hóa học         D. Tác dụng sinh lí

Câu 12: Có n điện trở r mắc song song và được nối với nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong cũng bằng r tạo thành mạch kín. Tỉ số của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và suất điện động E là

   A. n                                   B.  \(\frac{n}{{n + 1}}\)                           C.  \(\frac{1}{{n + 1}}\)                           D. \({\frac{{n + 1}}{n}}\)

Câu 14 : Công tơ điện là dụng cụ điện dùng để đo

   A. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch

   B. điện áp hai đầu đoạn mạch.

   C. lượng điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một thời gian nhất định.

   D. công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch.

Câu 15: Có n điện trở R giống nhau được mắc sao cho điện trở thu được lớn nhất, Sau đó n điện trở này lại được mắc sao cho điện trở thu được nhỏ nhất. Tỉ số của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất bằng

   A. \({\frac{1}{n}}\).   B. n.                                 C. n2.                               D \({\frac{1}{{{n^2}}}}\).

Câu 16: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động ?

     A. Bóng đèn dây tóc.                                         B. Quạt điện.                

     C. Ấm điện.                                                        D. Acquy đang được nạp điện.

Câu 17: Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

     A. Hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn.                   B. Cường độ dòng điện qua vật dẫn.

     C. Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn.              D. Điện trở của vật dẫn.

Câu 18: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt bằng U1 = 36 V và U2 = 12 V. Tìm tỉ số các điện trở của chúng nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau.

     A. R1/R2 = 2.                 B. R1/R2 = 3.                 C. R1/R2 = 6.                 D. R1/R2 = 9.

Câu 19: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở cuộn dây bàn là này như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi ?

     A. Tăng gấp đôi.           B. Tăng gấp bốn.          C. Giảm hai lần.            D. Giảm bốn lần.

Câu 20: Chọn câu sai: 

Đặt một hiệu điện thế U vào một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ dòng điện I. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là:

     A. P = I2R.                    B. P = UI2.                    C. P = UI.                     D. P = U2/R.

Câu 21: Công của dòng điện có đơn vị là

     A. J/s.                            B. kWh.                        C. W.                            D. kVA.

Câu 22: Hai đầu đoạn mạch có điện thế không đổi. Nếu điện trở của đoạn mạch giảm hai lần thì công suất điện của đoạn mạch

     A. tăng hai lần.             B. giảm hai lần.             C. không đổi.                D. tăng bốn lần.

Câu 23: Trong mạch điện chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm hai lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

     A. giảm hai lần.             B. tăng hai lần.              C. giảm bốn lần.            D. tăng bốn lần.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn

     A. tỉ lệ thuận với điện trở của vật.

     B. tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

     C. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật.

     D. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 25: Cho đoạn mạch có điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

     A. 2,4 kJ.                      B. 40 J.                          C. 24 kJ.                        D. 120 J.

Câu 26: Một đoạn mạch thuần điện trở, trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

     A. 4 kJ.                         B. 240 kJ.                      C. 120 kJ.                      D. 1000 J.

Câu 27: Một đoạn mạch thuần điện trở có hiệu điện thế 2 đầu không đổi thì trong 1 phút tiêu thụ mất 40 J điện năng. Thời gian để mạch tiêu thụ hết 1kJ điện năng là

     A. 25 phút.                    B. 50 phút.                    C. 10 phút.                    D. 4 phút.

Câu 28: Dòng điện là

     A. dòng chuyển động của các điện tích.            B. dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.

     C. dòng chuyển dời của eletron.                        D. dòng chuyển dời của ion dương.

Câu 29: Dòng điện không đổi là dòng điện có

     A. cường độ không đổi không đổi theo thời gian.

     B. chiều không thay đổi theo thời gian.

     C. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn không thay đổi theo thời gian.

     D. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Câu 30: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi ?

     A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là điamô.

     B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

     C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.

Câu 31: Một bếp điện đun hai lít nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công suất là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,18 kJ/(kg.K) và hiệu suất của bếp điện H = 70%.

     A. 796W.                      B. 769W.                      C. 679W.                      D. 697W.

Câu 32: Dùng ấm điện có ghi 220V - 1000W ở điện áp 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 25oC. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), thời gian đun nước là

     A. 628,5 s.                    B. 698 s.                        C. 565,65 s.                   D. 556 s.

Câu 33: Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. Độ giảm điện thế mạch ngoài.                                             B. Độ giảm điện thế mạch trong.

C. Tổng các độ giảm điện thế cả mạch ngoài và mạch trong.    D. Hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Câu 34 Cho mạch điện như hình vẽ.

Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần luợt là E = 30 V, r = 3 Ω; các điện trở có giá trị là R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18 Ω. Số chỉ ampe kế gần đúng bằng

A0,74 A                           B. 0,65 A                   

C. 0,5 A                             D. 1A

Câu 35: Một mạch điện kín gồm điện trở R và nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở trong \(r = 5\Omega \) . Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ cực đại trên biến trở bằng:

  1. 40 W.                            B. 15 W.                    C. 30 W.                     D. 45 W.

Câu 36: Một đoạn mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động \({\xi = 12V}\)  điện trở trong \(r = 2,5\Omega \) mạch ngoài gồm điện trở \({{R_1} = 0,5\Omega }\)  mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là:

A. 20 W.                          B. 25 W.                      C. 14,4 W.                  D. 12 W.

Câu 38: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 để đun nước, nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường, nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là:

A. 30 phút.                       B. 100 phút.                C. 10 phút.                  D. 24 phút.

Câu 39: Dùng một pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω  mắc vào mạch ngoài có điện trở 2,5 Ω  tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài là:

A. 0,30 V.                   B. 1,20 V.                   C. 1,25 V.                   D. 1,50 V.

Câu 40: Một mạch kín gồm nguồn điện có công suất động là E, điện trở trong r = 4 Ω . Mạch ngoài là một điện trở R = 20 Ω . biết cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,5A Suất điện động của nguồn là

  1. 10 V.                           B. 12 V.                      C. 2 V.                                    D. 24 V.

...

---Để xem nội dung đáp án chi tiết của Đề ôn tập HK1 môn Vật lý 11 năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Tài liệu Đề ôn tập Học kì 1 môn Vật lý 11 năm học 2019-2020 trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào website hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài liệu tham khảo cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tốt  

 

AMBIENT
?>