YOMEDIA

Đề kiểm tra Học kì I môn Công Nghệ 11 có đáp án năm 2017

Tải về
 
NONE

Đề kiểm tra Học kì I môn Công Nghệ lớp 11 có đáp án và hướng dẫn chi tiết được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Công Nghệ 11 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

ATNETWORK
YOMEDIA

 

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                KIỂM TRA HỌC KÌ I  

Năm học: 2016– 2017

Môn: Công nghệ         Khối: 11 (Ban: cơ bản)

Thời gian: 45phút (Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ: 01

Họ và tên:………………………………..Lớp : 11B…

Số báo danh…………..Phòng thi: …………………….

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

(Gồm 10 câu - Thời gian làm bài 15 phút – 5đ)

Câu 1: Từ khổ giấy A1 ta chia được mấy khổ giấy A4?

 A. 8.                                         B. 4.                                          C. 6.                                            D. 2.

Câu 2: Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng?

A.                                     B.  

C.                                    D.  

Câu 3: Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ....................của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.

      A. đường bao thấy.                     B. đường bao khuất,                          C. đường bao.                          D. đường giới hạn. 

Câu 4: Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?

      A. Góc trục đo.                           B. Mặt phẳng hình chiếu.                  C. Hệ số biến dạng.                 D. Cả ba thông số. 

Câu 5: Khi mặt cắt song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh thì hình cắt sẽ được biểu diễn tương ứng trên.............................

A. hình chiếu đứng.                                                                         

B. hình chiếu cạnh. 

C. hình chiếu bằng.                                                                          

D. hình chiếu cạnh và hình chiếu đứng.

Câu 6: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể.

A. song song.                             B. không song song.              

C. vuông góc.                         D. cắt nhau.

Câu 7: Để thể hiện kết cấu của ngôi nhà người ta dùng?

A. Mặt đứng.                              B. Mặt bằng.                          

C. Mặt cắt.                             D. Đáp án khác.

Câu 8: Hình 1 là ………………………………… của trạm xá.

A. mặt bằng.                         B. mặt đứng.                           

C. mặt cắt.                             D. mặt bằng tổng thể.

Câu 9: Trong các giai đoạn thiết kế, nếu phương án thiết kế không đạt thì phải quay về giai đoạn nào?

A. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử.                                    

B. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế.

C. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế.                           

D. Lập hồ sơ kĩ thuật.

Câu 10: Hãy điền các từ tương ứng vào chỗ trống sao cho phù hợp:

   “Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Mặt phẳng hình chiếu ở ………..., mặt phẳng hình chiếu bằng ở…………., mặt phẳng hình chiếu cạnh ở………….của vật thể”.

       A. dưới – sau – bên phải.                                                              B. trước – trên – bên trái.              

       C. trên – trước – bên trái.                                                              D. sau – dưới – bên phải.

 

PHẦN TỰ LUẬN: (Gồm 1 câu  – Thời gian làm bài  30 phút – 5đ)

Vẽ các hình chiếu (hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) của vật thể sau theo phương pháp chiếu góc thứ nhất:

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN: CÔNG NGHỆ 11- CƠ BẢN 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

B

B

A

B

D

B

D

 

PHẦN TỰ LUẬN:

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi và hướng dẫn chấm thi trong Đề kiểm tra Học kì 1 có đáp án môn Công Nghệ lớp 11 trường THPT Hà Huy Tập năm 2016-2017

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt ! 

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON