YOMEDIA

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 6 năm học 2019-2020 trường THCS Ngọc Hồi

Tải về

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 6 năm học 2019-2020 trường THCS Ngọc Hồi có đáp án và hướng dẫn chi tiết được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Vật lý 6 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

UBND QUẬN THANH TRÌ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS NGỌC HỒI

MÔN KIỂM TRA: VẬT LÝ 6

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 02 trang

Họ tên học sinh: .......................................................

Lớp: ..............

Điểm

 

 

 

 

Câu 1. (2 điểm)  

               a) Thế nào là giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của một thước?

               b) Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:

Câu 2. (1 điểm)   Trọng lực là gì? Đơn vị của trọng lực là gì?

Câu 3. (1,5 điểm)   Thế nào là hai lực cân bằng? Em hãy cho một ví dụ về hai lực cân bằng.

Câu 4. (2 điểm)   Hãy nêu các tác dụng của lực? Cho ví dụ?

Câu 5. (2 điểm)   Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống.

               a) 250 m  = … dm = … cm … mm.

               b) 1 m3 = … dm3 = … cm3.

               c) 1 m3 = … lít

               d) m = 350g  => P  =  ?

Câu 6. (1,5 điểm)  

               Một vật có khối lượng 5 kg. Thì trọng lượng của vật là bao nhiêu?

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu

Nội dung

Thang điểm

Câu 1

(2 điểm)

a

- GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước

- ĐCNN của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

b) GHĐ của thước là 15cm

     ĐCNN của thước là 1cm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 2

(1  điểm)

- Trọng lực là lực hút của Trái Đất.

- Lấy ví dụ đúng

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3

(1,5  điểm)

- Hai lực cân bằng là hai lực có cường độ bằng nhau, cùng phương nhưng ngược chiều, cùng tác dụng lên một vật

- Lấy ví dụ đúng

1 điểm

0,5 điểm

Câu 4

(2  điểm)

- làm biến đổi chyển động. Ví dụ đúng

- làm biến dạng. Ví dụ đúng.

1  điểm

1  điểm

Câu 5

(2 điểm)

  1.  250 m = 2500 dm = 25000cm = 250000mm
  2. 1m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3
  3. 1 m3 = 1000 lít
  4. P = 3,5 N

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 6

(1,5 điểm)

Tóm tắt:  

m = 5kg.  Tính P?

Giải:

Trọng lượng của vật:

          P = 10.m =10.5 = 50 N

0,5 điểm

 

1  điểm

 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Vật lý 6 năm học 2019-2020 trường THCS Ngọc Hồi. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi  sắp tới.

 

YOMEDIA