YOMEDIA

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 6 năm 2020 Trường Thực hành sư phạm

Tải về

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 6 năm 2020 Trường Thực hành sư phạm dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng đầu năm cũng như giúp các em cọ sát với cấu trúc đề thi, qua đó các em có thể tự luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho kì kiểm tra sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

                                                                                    MÔN :TOÁN 6

                                                                      NĂM HỌC:2019- 2020

                                                                    Thời gian làm bài : 60 phút

 

 I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

     Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn ,mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm .

 Câu 1: Tính nhanh : 4  x 93x 25 ta được :

A. 930                        B. 93000                      C. 9300                  D. 930000

Câu 2: Để đặt tên cho điểm trên một mặt phẳng ta dùng chữ cái in :

A. Thường                 B. Hoa                         C. Hoa thường         D. Sao cũng được

Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 10 km/giờ .Hỏi sau một giờ rưỡi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km ?

A.14 km                    B. 15 km                      C. 10 km                   D. 13 km

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm ,chiều rộng là 4 cm thì có diện tích là :

A. 20 dm2                  B. 20 m2                C. 20 cm2                          D. 20 km2

Câu 5 : Tập hợp các số tự nhiên lớn 5 và nhỏ hơn 10 có :

A. 4 phần tử               B. 9 phần tử            C. Rỗng                   D. Vô số phần tử

Câu 6: Tính \(\frac{3}{7} + \frac{{11}}{7}\) kết quả là :

A. \(\frac{{14}}{{14}}\)                      B.   \(\frac{{14}}{{7}}\)                  C. 2                                  D. 1

Câu 7 : Kết quả của phép tính 1,301  x 100 là :

A. 13,01                 B. 1,31                    C. 1,301                        D. 130,1

Câu 8: Một thế kỷ là :

A. 10năm                  B. 100 năm            C. 1000 năm                D. 100 tháng

Câu 9 : Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử :

           \(A = \left\{ {x \in N/8 \le x \le 19\left. {} \right\}} \right.\) 

A. 11 phần tử          B. 12 phần tử             C. 13 phần tử             D. 14 phần tử

Câu 10: Tính \(\frac{4}{9} \times \frac{9}{8}\) ta được :

A. \(\frac{{36}}{{8}}\)                    B.   \(\frac{{36}}{{9}}\)                        C.   \(\frac{{1}}{{2}}\)                        D. \(\frac{{13}}{{12}}\)             

Câu 11: 12 phút bằng bao nhiêu giây ?

A. 360 giây            B. 120 giây                    C. 3600 gây              D. 720 giây

Câu 12 : Tính 36  +  507   + 64  ta được :

A. 606                    B. 607                             C. 608                       D. 609

II.TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

   Học sinh thực hiện các  bài toán sau

Bài 1: Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 11.Và cho biết tập hợp nầy có bao nhiêu phần tử ?

Bài 2: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ . Tính quãng đường đi được của  ô tô .

 

{-- Để xem đầy đủ Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 6 năm 2020 Trường Thực hành sư phạm các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích một phần nội dung Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán 6 năm 2020 Trường Thực hành sư phạm. Để xem đầy đủ nội dung của đề thi các em vui lòng đăng nhập và chọn Xem online và Tải về.

 

YOMEDIA