YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017 - Trường THPT Như Thanh II

Tải về
 
ZUNIA12

Xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đang chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì 1 Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Tin học 11 năm 2017 của trường THPT Như Thanh II. Nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện thêm kỹ năng giải bài. Vì đề thi có đáp án kèm theo nên các em có thể tự làm bài trước sau đó mới đối chiếu với kết quả làm bài của mình để xem thử mình làm được bao nhiêu câu hỏi các em nhé. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT NHƯ THANH II

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN:  TIN HỌC 11

Thời gian: 45 phút

(Gồm: 3 câu tự luận)

 

Họ và tên: .................................................................................................... Lớp:......................................

Câu 1: Biểu diễn các biểu thức sau dưới dạng pascal:

a) x + yz;                             b) -1 ≤ cosx ≤ 1                c) \(|x^3+\sqrt{x+\sqrt{x}}|\)

Câu 2:

a) Hãy chỉ ra lỗi trong chương trình pascal sau:

             Var so1, so2, hieu := integer;                                                 { dòng 1}

             Begin                                                                                         { dòng 2}

            Writeln(' Chuong trinh thuc hien phep tru so hoc);                { dòng 3}

            so1 :=400                                                                                { dòng 4}

             so2 :=250 ;                                                                              { dòng 5}

             hieu : so1-so2;                                                                         { dòng 6}     

             Writeln('  ket qua = ',hieu:5);                                                  { dòng 7}

            Readln ;                                                                                   { dòng 8}

              End.                                                                                           { dòng 9}

b) Cho biết kết quả xuất ra của chương trình trên (sau khi đã sửa hoàn chỉnh).

Câu 3:  Viết chương trình tính diện tích của một hình thang biết độ dài đáy nhỏ là a, đáy lớn là b, chiểu cao là h, với a, b, h là các số nguyên dương nhâp vào từ bàn phim.

------------HẾT--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM

BIỂU ĐIỂM

Câu 1 :

 1.  x + y*z;
 2. -1 <= cos(x) and cos(x) <= 1
 3. Abs(x*x*x + sqrt(x+sqrt(x)))

 

1,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

Câu 2 :

 1. Chương trình có 4 lỗi:
  • Lỗi 1: bỏ dấu “=” ở dòng 1.
  • Lỗi 2: thiếu dấu nháy đơn trong lệnh xuất dữ liệu.
  • Lỗi 3: thiếu dấu “;” ở dòng 4.
  • Lỗi 4: thiếu dấu “=” trong câu lệnh gán ở dòng 6.

     b)  Kết quả in ra:

          Chuong trinh thuc hien phep tru so hoc

           150

 

 

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học 11 học kì 1 năm 2017 của trường THPT Như Thành II. Để xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong để thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyên mục: Bộ 5 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 11 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON