YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học 11 năm 2019-2020 - Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học 11 năm 2019-2020 - Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp có đáp án bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khái quát kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở động vật và thực vật trong chương trình Sinh học 11 sẽ giúp các em vừa ôn tập vừa củng cố các kỹ năng làm bài. Nội dung chi tiết xem tại đây!

ANYMIND360

Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp                KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII (2019 -2020)

Họ và tên:   ………………………………..                                      Môn: Sinh 11                    

Lớp:     ………………                                                                 Thời gian: 45 phút   

ĐỀ:

Câu 1. Nguyên nhân làm cho tốc độ truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là: 

A. Diện tiếp xúc giữa các nơron khá lớn nên dòng điện bị phân tán.

B. Cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

C. Cần đủ thời gian cho sự tổng hợp chất môi giới hoá học.

D. Phải có đủ thời gian để phân huỷ chất môi giới hoá học.

Câu 2. Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?

A. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Na để hình thành xương.

B. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca để hình thành xương.

C. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá K để hình thành xương.

D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ô xy hoá để hình thành xương.

Câu 3. Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ

A. cây có vòng đời dài.                                B. cây có vòng đời trung bình.

C. vòng năm.                                                 D. cây có vòng đời ngắn.

Câu 4. Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

A. các hệ cơ quan trong cơ thể.

B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.

C. các mô trong cơ thể.

D. các cơ quan trong cơ thể.

Câu 5. Hai loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

A. testostêron và ơstrôgen.                     B. echđisơn và juvennin.

C. testostêron và echđisơn                      D.ơstrôgen và juvennin.

Câu 6. Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ ( Như co 1 chân ) khi bị kích thích ?

A. Số lượng tế bào thần kinh tăng lên.                 

B. Mỗi hạch là 1 trung tâm điều khiển 1 vùng xác định của cơ thể.

C. Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau.

D. Các hạch thần kinh liên hệ với nhau.

Câu 7. Vai trò của ion Ca+ trong sự chuyển xung điện qua xináp:

A. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hoá học hoạt động. 

B. Xúc tác sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

C. Tăng cường tái phân cực ở màng trước xináp .

D. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hoá học vào màng trước xináp và vỡ ra.

Câu 8. Thư tự các loại mô phân sinh tính từ ngọn đến rễ cây 2 lá mầm là:

A. mô phân sinh đỉnh       → mô phân sinh bên   → mô phân sinh đỉnh rễ.

B. mô phân sinh đỉnh       → mô phân sinh đỉnh rễ    → mô phân sinh bên. 

C. mô phân sinh đỉnh rễ   → mô phân sinh đỉnh        →  mô phân sinh bên. 

D. mô phân sinh bên        → mô phân sinh đỉnh        → mô phân sinh đỉnh rễ. 

Câu 9. Mối liên hệ giữa Phitôcrôm Pđ và Pđx như thế nào?

A.Hai dạng chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.

B. Hai dạng không chuyển hoá lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng.

C. Chỉ dạng Pđ chuyển hoá sang dạng Pđx dưới sự tác động của ánh sáng.

D. Chỉ dạng Pđx chuyển hoá sang dạng Pđ dưới sự tác động của ánh sáng.

Câu 10. Một bạn học sinh lỡ tay chạm vào chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Em hãy chỉ ra theo thứ tự: tác nhân kích thích Bộ phận tiếp nhận kích thích Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên:

A. Gai → Thụ quan đau ở tay → Tủy sống → Cơ tay.

B. Gai → Tủy sống → Cơ tay → Thụ quan đau ở tay.

C. Gai → Cơ tay → Thụ quan đau ở tau → Tủy sống.

D. Gai → Thụ quan đau ở tay → Cơ tay → Tủy sống

Câu 11. Điều cần tránh trong sử dụng hoocmôn thực vật là gì?

A. Sử dụng các hooc môn điều hòa sinh trưởng nhân tạo và các sản phẩm có liên quan khác để trực tiếp làm thức ăn.  

B. Sử dụng chất ức chế sự phát triển của hạt, tạo quả không hạt.        

C. Sử dụng các hooc môn sinh trưởng nhân tạo để tăng các sản phẩm của những cây lấy gỗ, sợi. 

D. Sử dụng chất kích thích sự tăng trưởng của quả.       

Câu 12. Xung thần kinh chỉ lan truyền dọc theo sợi thần kinh theo một hướng vì:

A. Hiện tượng phân cực, đảo cực, tái phân cực chỉ xảy ra ở những vị trí tiếp theo của dây thần ki

B. Quá trình hình thành điện thế hoạt động chỉ xảy ra theo một hướng.         

C. Xung thần kinh chỉ gây nên sự thay đổi tính thấm ở vùng màng kế tiếp, còn nơi điện thế hoạt động vừa sinh ra, màng đang ở giai đoạn trơ.   

D. Sau khi xuất hiện xung thần kinh, ở vị trí phía sau lại rơi vào điện thế nghỉ.

Câu 13. Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:

A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.

B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.

C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.

D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.

Câu 14. Hình thức cảm ứng của các động vật có hệ thần kinh được gọi chung là:

A. Tập tính.  

B. Vận động cảm ứng.        

C. Đáp ứng kích thích.        

D. Phản xạ.   

Câu 15. Trị số điện thế nghỉ của tế bào thần kinh khổng lồ của mực ống là:

A. – 50mV.                B. – 60mV.                C. – 70mV.                D. – 80mV.

Đáp án từ câu 1-15 của Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học 11 năm 2020

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

B

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

C

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

D

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 16-30 của Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh học 11 năm 2019-2020 - Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:  

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON