YOMEDIA

Đề kiểm tra ôn tập giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Thuận An có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Cùng Hoc247 ôn tập với Đề kiểm tra ôn tập giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Thuận An có đáp án bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khái quát kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở động vật và thực vật trong chương trình Sinh học 11 sẽ giúp các em vừa ôn tập vừa củng cố các kỹ năng làm bài. Nội dung chi tiết xem tại đây!

ANYMIND360

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TT HUẾ

 

KIỂM TRA 1 TIẾT HK2

TRƯỜNG THPT THUẬN AN

 

NĂM HỌC: 2019-2020

MÔN: SINH HỌC 11

 

Câu 1 :

Trong quá trình phát triển của động vật, các giai đoạn kế tiếp nhau trong giai đoạn phôi là:

 

A.

Phân cắt trứng - phôi vị -  phôi nang - mầm cơ quan

B.

Phân cắt trứng - Phôi nang - phôi vị - mầm cơ quan

C.

Phân cắt trứng - Mầm cơ quan - Phôi nang - phôi vị

D.

Phân cắt trứng - Mầm cơ quan - phôi vị - phôi nang

Câu 2 :

Phát triển của động vật là quá trình:

 

A.

Làm thay đổi hình thái và chức năng sinh lý theo từng giai đoạn, chuẩn bị điều kiện hình thành thế hệ sau

B.

Làm thay đổi khối lượng và chức năng sinh lý theo từng giai đoạn

C.

Làm thay đổi kích thước và hình thái cơ thể

D.

Làm thay đổi khối lượng và hình thái cơ thể

Câu 3 :

Nếu nuôi gà Ri và gà Hồ đạt đến khối lượng 1,5 kg thì nên nuôi tiếp gà nào?

 

A.

Nuôi tiếp gà ri, xuất chuồng gà Hồ

B.

Nuôi tiếp gà Hồ, xuất chuồng gà Ri

 

C.

Nuôi tiếp gà Hồ và gà Ri

D.

Xuất chuồng gà Hồ và gà Ri

 

Câu 4 :

Một số loài gồm: Ve sầu, bướm, châu chấu, ruồi, tôm, cua. Các loài nào phát triển qua biến thái không hoàn toàn

 

A.

Ve sầu, châu chấu, tôm, cua

B.

Ve sầu, tôm, cua

 

C.

Bướm, châu chấu

D.

Bướm, ruồi, châu chấu

 

Câu 5 :

Hoocmon gây ra sự biến thái từ nòng nọc thành ếch là:

 

A.

juvenin

B.

tirôxin

C.

testostêrôn

D.

ecdixơn

Câu 6 :

Hoocmon (axit abxixic và etylen) trong cây có tãc dụng :

 

A.

Làm cho cây sinh trưởng và phát triển mạnh

B.

Chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng

C.

Tác động tới sự phân chia, kéo dài và lớn lên của tế bào

D.

Gây ức chế, làm chậm quá trình phân chia, phân hóa tế bào

Câu 7 :

Trong quá trình phát triển, sự phân hóa tế bào có ý nghĩa:

 

A.

Phân công các tế bào theo đúng chức năng của chúng đảm nhiệm

B.

Bố trí các tế bào theo đúng vị trí của chúng

C.

Tạo ra các mô, các cơ quan, hệ cơ quan cho cơ thể

D.

Làm thay đổi hình thái của cơ thể

Câu 8 :

Thứ tự các giai đoạn phát triển của bướm là:

 

A.

Bướm trưởng thành - Nhộng - Sâu bướm - Bướm chui ra từ nhộng - Hợp tử

B.

Hợp tử - Nhộng - Sâu bướm - Bướm chui ra từ nhộng - Bướm trưởng thành

C.

Hợp tử - Sâu bướm - Nhộng -  Bướm chui ra từ nhộng - Bướm trưởng thành

D.

Sâu bướm - Hợp tử - Bướm trưởng thành - Nhộng - Bướm chui ra từ nhộng

Câu 9 :

Đặc điểm đặc trưng của sự phát triển thực vật là

 

A.

Có sự xen kẽ thế hệ lưỡng bội 2n và đơn bội n

B.

Cần có đủ các điều kiện về dinh dưỡng, ánh sáng và nhiệt độ.

C.

Phụ thuộc vào sự thay đổi thời tiết ở các mùa trong năm.

D.

Phụ thuộc vào các hoocmôn thực vật.

Câu 10 :

Ở động vật sự phỏt triển gồm hai giai đoạn nào?

 

A.

Phôi nang và phôi vị

B.

Thụ tinh và giai đoạn phôi

 

C.

Sinh trưởng và phỏt triển

D.

Phôi và hậu phôi

 

Câu 11 :

Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là:

 

A.

Mô phân sinh đỉnh thân

B.

Mô phân sinh đỉnh rễ

 

C.

Mô phân sinh lóng

D.

Mô phân sinh bên

 

Câu 12 :

Nếu thiếu iốt trong thức ăn thường dẫn đến thiếu hoocmon:

 

A.

testostêrôn

B.

ecdixơn

C.

ơtrôgen

D.

tirôxin

Câu 13 :

Các hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là:

 

A.

Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, testostêrôn, juvenin

B.

Hoocmon sinh trưởng, testostêrôn, ơtrôgen, ecdixơn

C.

Hoocmon sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn, ơtrôgen

D.

Hoocmon sinh trưởng, ecdixơn, juvenin, ơtrôgen

Câu 14 :

 Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông sản thực phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

 

A.

Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.

B.

Vì không có enzim phân giải nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và động vât

C.

Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng thân

D.

Vì làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.

Câu 15 :

Hiện tượng không thuộc biến thái là:

 

A.

Nòng nọc có đuôi còn ếch thì không

B.

Bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết

C.

Rắn lột da

D.

Châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non

Câu 16 :

Hoocmôn ra hoa được hỡnh thành từ bộ phận nào của cây?

 

A.

Thân

B.

Rễ, thân

C.

Rễ      

D.

 Lá

Câu 17 :

Kết luận không đúng về chức năng của auxin là:

 

A.

Kích thích hình thành và kéo dài rễ

B.

Thúc đẩy sự phát triển của quả

 

C.

Thúc đẩy sự ra hoa

D.

Kích thích vận động hướng sóng, hướng đất

 

Câu 18 :

Các loài nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn: Ếch, ong, bướm, ruồi, cá, chim, ve sầu, châu chấu

 

A.

Ếch, ong, bướm, ruồi

B.

Ếch, bướm, ruồi, cỏ

 

C.

Châu chấu, ve sầu, cá, chim

D.

Bướm, ruồi, chim, cá

 

Câu 19 :

Châu chấu trải qua mấy lần lột xác để trưởng thành

 

A.

2 đến 3 lần

B.

3 đến 4 lần    

C.

1 đến 2 lần

D.

 4 đến 5 lần

Câu 20 :

Muốn tạo ra giống lợn Ỉ từ 40 kg thành giống lợn Ỉ lai 100 kg thì phải:

 

A.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

B.

Sử dụng chất kích thích sinh trưởng

 

C.

Cải tạo giống di truyền

D.

Cải tạo chuồng trại

 

{-- Nội dung đề và đáp án phần từ câu 21-30 của Đề kiểm tra ôn tập giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề kiểm tra ôn tập giữa HK2 môn Sinh học 11 năm 2020 - Trường THPT Thuận An có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:  

​Chúc các em học tập tốt !

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON