YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công Nghệ 11 năm 2018-2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công Nghệ 11 năm 2018-2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11

Năm học 2018-2019

I.Trắc nghiệm: ( 2 điểm )                             

Câu 1: Nét liền đậm dùng để vẽ:

A. Đường bao thấy, cạnh thấy.                      B. Đường bao khuất, cạnh khuất.

C. Đường tâm, đường trục đối xứng            D. Đường gióng, đường kích thước.

Câu 2: Nét liền mảnh dùng để vẽ:

A. Đường bao thấy, cạnh thấy.                      B. Đường bao khuất, cạnh khuất.

C. Đường tâm, đường trục đối xứng            D. Đường gióng, đường kích thước.

Câu 3: Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ trước vào ta được:

A. Hình chiếu tùy ý.   B. Hình chiếu đứng.        

C. Hình chiếu cạnh.           D. Hình chiếu bằng.

Câu 4: Trong phương pháp hình chiếu vuông góc, hướng chiếu từ bên trái ta được:

A. Hình chiếu tùy ý.   B. Hình chiếu đứng.        

C. Hình chiếu cạnh.           D. Hình chiếu bằng.

Câu 5: Hình cắt toàn bộ dùng để biểu diễn:

A. Vật thể đối xứng.                                       B. Hình dạng bên trong của vật thể.

C. Hình dạng bên ngoài của vật thể.             D. Tiết diện vuông góc của vật thể.

Câu 6: Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn:

A. Vật thể đối xứng.                                       B. Hình dạng bên trong của vật thể.

C. Hình dạng bên ngoài của vật thể.             D. Tiết diện vuông góc của vật thể.

Câu 7: Góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. XOY = YOZ= 900 ; XOZ= 1350                          B. XOY = YOZ = 1350 ; XOZ= 900

C. XOY = YOZ = XOZ= 1200                             D. XOY = YOZ = XOZ= 1350

Câu 8: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số biến dạng là:

A. p = q = r = 0,5.                 B. p = r = 1; q = 0,5                C. p = q = r = 1           D. p = q = 1; r = 0,5

Câu 9: Trong hình chiếu phối cảnh mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn gọi là gì?

A. Mặt phẳng tầm mắt          B. Mặt tranh                           

C. Mặt phẳng vật thể              D. Điểm nhìn

Câu 10: Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ nhận được khi:
A. Mặt tranh không // với một mặt nào của vật thể      

B. Mặt tranh tuỳ ý
C. Mặt tranh // với một mặt của vật thể                                

D. Mặt tranh // với mặt phẳng vật thể

II.Tự luận: ( 8 điểm )

Dựa vào hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể đã cho hãy vẽ hình chiếu cạnhhình chiếu trục đo xiên góc cân của vật thể đó theo kích thước thật trên các hình chiếu đã cho (ghi theo đơn vị mm).

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Công Nghệ 11 năm 2018-2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON